-  Căn cứ Công văn số 537/SGDĐT-CTTT ngày 28/05/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang, công văn số 215/GDĐT của Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang về việc hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia không hút thuốc ...